torstai 27. helmikuuta 2014

Kun Suomi putos puusta

Minä synnyin vähän ennen 60-luvun puoltaväliä. Synnyin siis (juuri ja juuri) vielä joten kuten kunnialliseen Suomeen. Mutta sitä ajanjaksoa, jonka kuluessa tulin varsinaisesti tietoiseksi itsestäni, leimasivat jo kulttuurivallankumous ja yleinen sikamaisuus. Kukaan ei ole esittänyt asiaa yhtä säälimättömän selvästi kuin edesmennyt Paavo Haavikko. Seuraava pitkä lainaus on peräisin Haavikon Kansakunnan linja -kirjasta. Käsittelyssä ovat tässä vuodet 1966-1975. Suomi ei siis "pudonnut puusta" (Ismo Alanko) vasta 90-luvun lamassa tai EU-jäsenyyden myötä, vaan syöksy alkoi paljon aikaisemmin. Homojen "avioliitoista" Haavikko ei vielä tiennyt mitään, mutta niihin johtava slippery slope viritettiin noina vuosina.   


          1966-1975
          
 1. Väkivallan ja hienostelun aika Suomessa.

 1. Jotta väkivaltaa voi huoleti harjoittaa on ensin muutettava sitä kuvaavia sanoja, ja jotta valtaa voi tehokkaasti harjoittaa, on saatava sanat olemaan tarkoittamatta. Se vie niin laajaan hienosteluun, että sellaista on lähinnä ennen esiintynyt 1800-luvun pappiloiden mamseleitten puheissa.

 1. Au-lapsi ei tarkoita aliupseerin lapsi, saattaa sitä ollakin, mutta se tarkoittaa avioliiton ulkopuolella syntynyttä lasta. Kehitysmaa ei tarkoita kehittynyttä maata, ei aina edes kehittyvää, vaan teolliselta kannalta heikosti kehittynyttä maata. Työllisyystyö tarkoittaa työttömyystyötä. Avoliitto on sanana niin lähellä avioliittoa että se on niin kuin olisi naimisissa mutta ei kuitenkaan ole. Avolapsi tarkoittaa avoliiton aikana tehtyä lasta.

 1. Abortti tarkoittaa suomen kielessä sikiönlähdetystä, mutta tuntuu vieraskielisenä sanana kauniimmin sopivalta lääkärin reseptiin. Se ei ole niin merkitsevä asia, se tarkoittaa vain erästä toimenpidettä. Melko tavallista.

 1. Sikiöt saavat ensimmäisenä ja viimeisenä kokemuksenaan huolehtivaisesta uudesta yhteiskuntaluokasta tuta murhaamisen.

 1. Tuta, ei tuntea. Mitä ne tuntisivat. On päätetty että en eivät saa tulla olla olemaan olemassa. Niitä ei vielä ollut. Niitä ei enää ole.

 1. Oli turvallisempaa saada alkunsa 20- tai 30-luvun Suomessa ja käydä lävitse tuhoisat sodat kuin saada alkunsa tässä ja nyt.

 1. Sikiöltä odotetaan sen verran ideologista tajua että se tajuaa ettei se ollut toivottu koska se kerran tapettiin.

 1. Ja jokaisella lapsella on oikeus olla toivottu. Paitsi niillä jotka eivät synny.

 1. Joka syntyy, on toivottu, joka ei, ei ole.

 1. On opittu erottamaan asioista huonot puolet, säilyttämään hyvät.

 1. Ei vain sikiön tappaminen, turvattoman, ole vaikea ja unohdettava asia, samoin on kuolema tabu.

 1. Kuolema on poistettu. Hautausmaat ovat sen aluetta. Kuolema on yksi niistä järjettömistä asioista joita oli ennen, muinoin.

 1. Kuolemista ei varsinaisesti tuottamisessa ja kuluttamisessa tarvita, eikä se siksi ole uuden luokan eikä radikaalien suosiossa.

 1. Yksilöllisen kuoleman sijalla on pelko kollektiivisesta kuolemasta, atomisodan tai maailmanlopun kuvitelmasta.

 1. Näin yksilön kuolema on saatu kollektiiviseksi asiaksi, toisten hoidettavaksi.

 1. Sodat ovat joidenkin pahojen ihmisten keksintöjä, joten sotia ei saa olla.

 1. Sodat eivät ratkaise mitään. Alueellisten, taloudellisten tai ideologisten asioitten takia ei sotia saa käydä.

 1. Paitsi tarkoituksenmukaisia, hyväksyttyjä sotia, niitä ei saa lopettaa.

 1. Ihmisen ajatusta ei saa kahlita, kaikenlaisilla opeilla. Sanotaan.

 1. Paitsi vastustajan. Joka on väärässä.

 1. Ihmisten pitäminen vangittuina ja kiduttaminen on hirveätä. Paitsi jos ne ovat väärässä.

 1. Vähemmistön on taivuttava enemmistön tahtoon, paitsi jos se enemmistö on väärässä. Silloin se on tosiasiallisesti vähemmistö.

 1. Vähemmistö ei ole aritmeettinen asia, se on tahdon asia, laadun asia, ja laadullinen vähemmistö tarkoittaa lukumääräistä enemmistöä.

 1. 30-luvun suuret yhteiskunnalliset liikkeet ikään kuin heräävät unesta, kuin prinsessa, unisena.

 1. Radikaali nuoriso halusi välitöntä toimintaa, ei käsittein rasitettua elämää, vaan välitöntä oikeudenmukaisuutta.

 1. Pidettiin arvossa lauluja, marsseja, marssia, julisteita, ääntä, taas kerran, ja välittömiä, suoria tekstejä.

 1. Saatiin yhteys kansaan, niin kuin siitä erkaantuneet aina tekevät, ehtimiseen laulamalla kansasta.

 1. Haluttiin vapauttaa muitten kansojen sorrossa olevia muita kansoja.

 1. Mutta ei niin kuin AKS, kansoja Euroopassa, vaan kaukana, rakenteellisen riiston alaisia.

 1. Haluttiin vihata jotain kansaa lähempänäkin, ja valittiin saksalaiset, syntiensä tähden, syystä.

 1. Mutta tämä tarkoitti vain länsisaksalaisia. Itäsaksalaisten toiminta on päinvastainen asia, kuin peilikuva.

 1. Armeijaa ei tarvita, sanoivat radikaalit, paitsi vapautusarmeijoita, eikä sotia.

 1. Paitsi vapaussotia, jotka käydään tulevan diktaattorin johdolla.

 1. On päästävä eroon ahtaista, turhista rooleista, on sinuteltava. Kaikki sinuttelevat. Minä sinua, sinä minua.

 1. Niin että kukaan ei voi enää sinutella toista.

 1. Koska sinuttelu ei enää tarkoita että toinen tuntisi, tahtoisi tuntea toisen, puhuisi sen kanssa niin kuin kahden, sinulle.

 1. Pitää olla luottamusta, lämpöä, läheisyyttä, kyllin etäältä.

 1. On kokeiltava, on vaihdeltava paria, on tuotettava ja kulutettava.

 1. On valittava, on otettava kantaa, on oltava luova, sosiaalinen, informoitu, ja/tai tuotettava ja/tai kulutettava.

 1. On oltava kriittinen, erotettava asiat, syyt jos ne ovat pahat, ja niiden seuraukset jos ne ovat pahat.

 1. On vaadittava parasta, kaikista mahdollisista maailmoista.

 1. Myös taiteen on oltava kulutusta, on askaroitava, sen kanssa, harrasteltava, tuhottava materiaalia.

 1. Siten säilyy työllisyys, ja on kaikilla jokin askare.

 1. Menneisyys on täynnä erehdyksiä. Tulevaisuus on täynnä erehtymättömyyttä. Nykyhetkeä ei ole.

 1. Vapaan elämän, loputtoman kulutuksen suorittamiseen ja kestämiseen tarvitaan paljon alkoholia.

 1. Keskiolut vapautetaan.

 1. Vuoden 1966 vaaleissa lyö lävitse uusi radikaali linja. Vasemmisto saa enemmistön.

 1. Ihmisille pantiin niin korkeat kulutuksen vaatimukset yksityiselämän, seksuaalielämän, poliittisen elämän ja informaation sisäistämisen osalta, että kansa, ei kansa, se elää aina niin kuin siitä puhuttaessa sanotaan, mutta ihan yksityiset ihmiset tekivät kapinan, he äänestivät Suomen Maaseudun Puoluetta.

 1. Yhdestä asiasta kaikki puolueet olivat yhtä mieltä. Se oli paha. Se oli melkein kuin kansa olisi äänestänyt.

 1. Vuonna 1970 tuli unohdetun kansan vuoro. Takametsien miehet, ne jotka eivät olleet äänestäneet jaloillaan, Ruotsiin lähtemällä, antoivat epäluottamuksensa kaikille puolueille. He sanoivat ”ei” kaikille puolueille, ja antoivat äänensä Suomen Maaseudun Puolueelle. Se oli tapa sanoa ”ei”.

 1. Kansa sanoi ”ei”, tai lähti tiehensä, Ruotsiin. Sille läntiselle rintamalle tämä maa menetti ihmisiä enemmän kuin paha sota oli vienyt. Yhtä lailla nämä ihmiset lähtivät, lopullisesti, meren taa kuin nurmen alle. Jos Suomi olisi kapitalistinen maa, se ottaisi ihmisistä edes koulutuksen hinnan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti